Inschrijven

Binnen scouts Wijnegem hebben we enkele jaren geleden besloten een ledenstop in te voeren. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal leden per geboortejaar kan inschrijven.

De concrete informatie hieromtrent vinden jullie hieronder.

Waarom ledenstop?

De belangrijkste reden om deze ledenstop door te voeren is het kunnen garanderen van comfort, veiligheid en een kwaliteitsvolle werking voor onze leden. We willen groepen creëren die beheersbaar zijn voor de leiding en waarin leden zich ten volle kunnen ontwikkelen en thuis voelen. Groepen waarin we er voor alle leden kunnen zijn en hen de aandacht kunnen schenken die ze nodig hebben.

Hoe gaat dit juist in zijn werk?

 • Er is een maximum van 22 leden per geboortejaar.
 • Alle ingeschreven leden krijgen aan het einde van het scoutsjaar een mail toegestuurd met de nodige info. Vooraf kan er niet (her)ingeschreven worden.
Wie ? Wat ? Inschrijven
Wie lid was in het
scoutsjaar 2019-2020
Voor 23/08/’20 €45
euro storten op BE51 7785 9237 0062 met vermelding ‘naam + inschrijving’
Moment van inschrijven speelt geen rol, zolang het voor 23/08/’20 gebeurt.*1
Broers en zussen van
leden van het
scoutsjaar 2019-2020
Zij hebben voorrang
bij het inschrijven, zolang het maximum van 22/jaar niet bereikt is. Is het maximum van 22/jaar bereikt door de
huidige leden, dan worden zij op een wachtlijst gezet.
Inschrijving open tussen 20/05/2020 en 
23/08/’20. Opgelet! Voor broers en zussen bepaalt het moment van inschrijving de volgorde die gevolgd wordt om vrije plaatsen in te vullen.
Kinderen die in 2019-2020
op de wachtlijst stonden.
Na de broers/zussen, hebben zij voorrang, zolang het maximum van 22/jaar niet bereikt
is. Is het max. van 22/j. bereikt door de huidige leden en de broers/zussen dan worden zij op een wachtlijst gezet.
Op 20/05/2020 wordt iedereen op de wachtlijst gemaild. Ten laatste
op  30/06/’20 verwachten wij een bevestiging van interesse. De plaats op de wachtlijst speelt een rol bij het opvullen van vrije plaatsen.
Alle anderen Na de inschrijving van
huidige leden, broers/zussen en personen op de wachtlijst kunnen
zij zich inschrijven indien het maximum nog niet bereikt is. Indien wel, komen zij op een wachtlijst.
Op 06/09/’20 kunnen nieuwe leden zich inschrijven *2.
 • *1Bij het uitblijven van betaling wordt een inschrijving geannuleerd en verliest u uw voorrang.
 • *2 Het inschrijvingsmoment voor nieuwe leden met geboortejaar 2014 vindt plaats op 6/09/2019 van 10u-11u. Dit zal plaats vinden aan de scouts lokalen: Koolsveldlaan 53 in Wijnegem.
  Om het kamperen tegen te gaan werken we dit jaar met een loting. Dit houdt in dat jullie je zoon/dochter aanmelden tussen 10u en 11u, om 11u worden dan de namen geloot. Aan de hand van deze volgorde worden de vrije plaatsen opgevuld.
  Om het lokale karakter van onze jeugdbeweging te behouden geven we de voorrang aan kinderen die in de gemeente Wijnegem wonen.
  Indien je zoon/dochter geboren is vóór 2014 en zich wil inschrijven in onze scouts kunnen jullie op 6/09/2019 langskomen tussen 12u en 13u. Op 25 augustus plaatsen we het aantal vrije plaatsen per geboortejaar op onze website.
 • Wanneer jullie absoluut niet ter plaatse geraken op het inschrijvingsmoment, kunnen jullie vanaf 03/09/2020 mailen naar groepsleiding@scoutswijnegem.be om jullie kind in te schrijven. Mails in verband met nieuwe inschrijvingen voor deze datum worden niet behandeld.
 • Indien de financiële kant voor jullie een drempel is: aarzel dan niet om contact op te nemen via groepsleiding@scoutswijnegem.be . Wij zijn onderdeel van Scouts & Gidsen Vlaanderen, er zijn zeker mogelijkheden om iedereen de kans te geven aan Scouting te doen.
 • Bij leden die niet op het leeftijdsjaar zitten omwille van de schoolsituatie wordt in samenspraak met de ouders een aansluiting bepaald met een leeftijdsjaar (leeftijd klasgenoten).
 • Wij aanvaarden enkel een inschrijving voor het komende werkjaar. Wij werken dus niet met voorinschrijvingen of wachtlijsten een aantal jaar op voorhand.

Wachtlijst:

 • Wanneer het maximum bereikt is, kom je op een wachtlijst.
  • Aantal vrije plaatsten scoutsjaar 2020-2021
   • 2014: 20
   • 2013: 13
   • 2012: 7
   • 2011: 5
   • 2010: 2
   • 2009: 3
   • 2008: 3
   • 2007: 3
   • 2006: 5
   • 2005: 5
   • 2004: 7
   • 2003: 0
 • De volgorde van de wachtlijst wordt aan de hand van een loting bepaald.
 • Op vraag geven wij aan op welke plaats je staat op de wachtlijst.

Tijdens het jaar:

Een wachtlijst heeft als gevolg dat hier mensen op staan die heel graag naar de scouts willen komen. Dat wil dus zeggen dat wij niet meer kunnen toelaten dat een lid slechts een fractie van de activiteiten komt en daarmee een plek ‘invult’ die in realiteit niet altijd in gebruik is.

In het begin van het jaar wordt heel helder gecommuniceerd over wanneer de activiteiten plaatsvinden. Weekenden, zondagen, groepsactiviteiten,…

 • Je wordt verwacht aanwezig te zijn. Wij verwachten een opkomst op ¾ van de activiteiten. Wij vragen hiervoor een extra inspanning te leveren.
 • Bij herhaaldelijke afwezigheid word je gecontacteerd door de groepsleiding.
 • Wanneer iemand stopt, vragen wij dit via een mail duidelijk te laten weten. Deze mail geldt dan als bewijs van uitschrijven. Stoppen betekent dat je plaats wordt ingevuld door iemand van de wachtlijst.