Alcohol- & Drugsbeleid

Binnen scouts Wijnegem werd enkele jaren geleden een alcohol- en drugsbeleid opgesteld: om regels te stellen, grenzen af te bakenen en orde te scheppen.

Voor de ouders en leden die interesse hebben in hoe het nu juist zit en wat de regels zijn voor zowel leden als leiding en foeriers stellen we dit graag open.

Geen tijd om alles te lezen, maar wel geïnteresseerd in de grote lijnen? Hier een korte samenvatting:

  • Tijdens vergaderingen is het consumeren van alcohol of roken nooit toegestaan.
  • Leden onder 16 mogen nooit alcoholische dranken consumeren.
  • Leden ouder dan 16 mogen eventueel iets drinken met toestemming en onder toeziend oog van leiding.
  • Op weekends en kampen mag leiding alcohol nuttigen van zodra de leden gaan slapen zijn, met uitzondering van de BOB en bijzitter.
  • Op weekends en kampen mag leiding roken uit het zicht van leden.
  • Foeriers mogen alcohol consumeren vanaf 16u, tenzij ze aangeduid zijn als BOB of bijzitter.
  • Foeriers mogen roken uit het zicht van leden.
  • Illegale drugs zijn ten allen tijde verboden.

Hieromtrent toch nog vragen, opmerkingen, …? Neem gerust contact op met groepsleiding!