Financieel

Leiding 2019

Lidgeld

Per persoon bedraagt het inschrijvingsgeld €45. Dit omvat de verzekering en een kleine bijdrage bij de onkosten die wij per jaar moeten dekken.

Het lidgeld moet gestort worden op rekening BE51 7785 9237 0062 met vermelding van de ‘naam + inschrijving’.

Wie zijn lidgeld heeft betaald, is automatisch verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Fonds op Maat

‘Fonds op maat’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ondersteuning aan hen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te nemen aan het spel van scouting.

Dit fonds bestaat uit:

  • Verminderd lidgeld kan toegekend worden door de groep via de groepsadministratie. Op deze manier wordt slechts de helft van het lidgeld aangerekend.
  • Fonds op maat; aanvraagformulier voor financiële tegemoetkoming voor diversiteitsprojecten van groepen of tegemoetkoming van individuele leden wanneer groepen het niet kunnen betalen.

Meer informatie over deze twee initiatieven vind je hier.

Meer weten? Tijdens de kantooruren kan je met al je vragen of problemen terecht op het verbondscentrum van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be is het aanspreekpunt voor dit onderwerp.

Ziekenfondsen

Er zijn ook een hele boel tegemoetkomingen via ziekenfondsen, OCMW’s en dergelijke. Om het jullie wat gemakkelijker te maken, hebben we voor jullie alle formulieren verzameld en ingevuld in een drive.

  • De Voorzorg: lidgeld wordt terugbetaald (maximum €20/jaar). Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum €100/jaar)
  • Liberale Mutualiteit: lidgeld wordt terugbetaald (maximum €15/jaar). Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum 20 dagen/jaar). Leeftijden van 2 t.e.m. 18 jaar.
  • Christelijke Mutualiteit: lidgeld wordt maximum €15/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum € 100/jaar).
  • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: lidgeld wordt maximum €30/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum €120/jaar).
  • Onafhankelijk Ziekenfonds: lidgeld wordt maximum €20/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden maximum €5/dag terugbetaald (max 20 dagen/jaar).
  • Partena: kampen en weekends worden maximum €5/dag terugbetaald (max 20 dagen/jaar).