Financieel

Leiding 2019

Lidgeld

Per persoon bedraagt het inschrijvingsgeld €55. Dit omvat de verzekering en een kleine bijdrage bij de onkosten die wij per jaar moeten dekken.

Het lidgeld moet gestort worden op rekening BE11 7340 6617 7348 met vermelding van de ‘naam + inschrijving’.

Wie zijn lidgeld heeft betaald, is automatisch verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Scouts op Maat

‘Scouts op maat’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ondersteuning aan hen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te nemen aan het spel van scouting.

Dit fonds bestaat uit:

 • Verminderd lidgeld: Het verminderd lidgeld bedraagt €11,60. Verminderd lidgeld wordt door de groep zelf aangevraagd via de groepsadministratie. Spreek de leiding, groepsleiding of financieel verantwoordelijken hier dus gerust over aan.
 • Fonds op maat: Dit is een fonds voor kampen, weekends en andere activiteiten. In dit geval komt Scouts en Gidsen Vlaanderen tussen voor maximum 1/3 van de prijs. 1/3 wordt betaald door de groep en 1/3 door de ouders of het lid zelf.
 • Uniform op maat: Dit is een nieuw initiatief binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Sinds september 2020 krijgen leden die recht hebben op verminderd lidgeld, op vertoon van hun lidkaart, automatisch een korting bij aankoop van een hemd, trui en broek/rok.
  Is je lidkaart nog niet aangekomen? Geen zorgen, de kassamedewerkers kunnen aan de hand van je naam het lidnummer opzoeken en de korting alsnog verrekenen.

Meer informatie over deze initiatieven vind je hier.

Meer weten? Tijdens de kantooruren kan je met al je vragen of problemen terecht op het verbondscentrum van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be is een aanspreekpunt voor dit onderwerp.

Ziekenfondsen

Er zijn ook een hele boel tegemoetkomingen via ziekenfondsen, OCMW’s en dergelijke. Om het jullie wat gemakkelijker te maken, hebben we voor jullie alle formulieren verzameld en ingevuld in een drive.

 • De Voorzorg: lidgeld wordt terugbetaald (maximum €20/jaar). Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum €100/jaar)
 • Liberale Mutualiteit: lidgeld wordt terugbetaald (maximum €15/jaar). Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum 20 dagen/jaar). Leeftijden van 2 t.e.m. 18 jaar.
 • Christelijke Mutualiteit: lidgeld wordt maximum €15/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum € 100/jaar).
 • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: lidgeld wordt maximum €30/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden €5/dag terugbetaald (maximum €120/jaar).
 • Onafhankelijk Ziekenfonds: lidgeld wordt maximum €20/jaar terugbetaald. Kampen en weekends worden maximum €5/dag terugbetaald (max 20 dagen/jaar).
 • Partena: kampen en weekends worden maximum €5/dag terugbetaald (max 20 dagen/jaar).