Beste ouders,

Met de nieuwe maatregels is gedachten en in samenspraak met de jeugdraad, is er afgelopen week beslist dat de takweekends komend weekend niet zullen doorgaan.

Er zal dat weekend wel een activiteit voorzien worden voor de leden. Meer informatie hierover volgt nog op een later tijdstip. We bekijken of de mogelijkheid bestaat om de takweekends te verschuiven naar 2-4 april. Dan zou normaal het groepsweekend plaatsvinden, maar dit zullen we dan een jaartje overslaan. We houden jullie hierover op de hoogte.

Ouders die het geld voor het weekend reeds gestort hadden, zien dit in de loop van de komende week opnieuw op hun bankrekening verschijnen.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie begrip en tot zondag!

De leiding en groepsleiding van de 99ste