Avondliederen

Avondlied Welpen

Zachtjes daalt de avond neder
Bomen staan te ruisen nu
Sterren staren van zo verre
Alles rust en dankt de Heer
Lieve Heerke ook uw wolfkes
Danken u voor deze dag
Vragen u hen mild te zegenen
Voor de rust van deze nacht

Avondlied vanaf joka’s

O Heer, d’avond is neergekomen.
De zonne zonk, het duister klom;
De winden doorruisen de bomen,
En verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om U te zingen,
In ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
En vragen, Heer, verlaat ons niet
 
Knielen, knielen, knielen, wij neder, 
Door de stilte weerklinkt onze beê…
Luist’rend fluist’rend kruinen mee,
En sterren staren teder…
Geef ons, Heer, zegen en rust en vree.