Geschiedenis

Wij zijn scouting Wijnegem, 99e Parsifal…

Lang, lang geleden…

In den beginne waren er… de jongens

De aanloop van scouting in Wijnegem berust zonder twijfel bij de 30e Prins Boudewijngroep uit Antwerpen, en dan in het bijzonder bij haar toenmalige groepsleider Paul Van Roy. Hij was het die op een septemberavond van 1956 bij de latere welpenleider Roger Vankerkhove aanklopte en deze terstond belastte met de oprichting van een plaatselijke scoutsgroep. Samen trokken ze dan naar het kasteel ‘Bijckhoeve’ waar Jean de Gruben, zoon van de Baron, de functie van groepsleider aanvaardde. Het startsein was gegeven, maar de moeilijkheden zouden niet uitblijven. Alles was nog zo vaag en onzeker, omdat ook de pastoor een sceptische houding aannam.

Naast het recruteren van de eerste Welpen (men startte met 5), moest men ook naar een lokaal uitkijken. Mevrouw Cardon de Lichtbuer stond de jonge horde de verdiepingen boven de garages en de varkensstal af. Deze garages bevonden zich naast het al lang afgebroken kasteel van Cardon, naast het standbeeld van de gesneuvelden over de nu ook al afgebroken kerk.

Het kiezen van een groepsnaam nam enkele maanden in beslag, maar ten slotte werd ‘PARSIFAL GROEP’ unaniem aangenomen. Een kleine anekdote: men wilde bij het koninklijk hof het peterschap van Prins Alexander over de nieuwe groep vragen, maar dit ging niet door. Als dit wél had doorgegaan, had de groep ‘PRINS ALEXANDER GROEP’ geheten.

Het eerste jaar, dus tijdens de zomervakantie van 1957, werd er geen ‘grote jacht’ (kamp voor de Welpen) gehouden, gedeeltelijk door het geringe ledenaantal.

Bij de aanvang van het nieuwe scoutsjaar 1957-1958 (tevens het jaar waarin internationaal de 50ste verjaardaag van Scouting en de 100ste verjaardag van de geboorte van stichter Baden Powell gevierd werd) vond er in Wijnegem een reuze scout-rodeo plaats waaraan 400 scouts, zowel Belgen als Nederlanders, deelnamen.

Ondertussen hadden ook enkele jongens zich voorgesteld om Verkenner te worden. Deze eerste Verkenners werden gegroepeerd in een losse patrouille.

De welpengroep was ook aangegroeid (14) en in de zomervakantie van 1958 maakten ze samen met de 30e Prins Boudewijnhorde hun eerste grote jacht mee. De Verkenners gingen mee op kamp met de 18e Corneel Maynégroep uit Borgerhout.

Het begin van het scoutsjaar 1959-1960 kende een flinke start omdat de groep op dat ogenblik een aanzienlijke toevloed van nieuwe leden kende. In dat jaar werd ook het eerste groepsblad ‘IMPEESA’ voor de eerste maal gepubliceerd. De grijze verbondsdas werd vervangen door de geel-zwarte das in de kleuren van de gemeente Wijnegem.

In 1960 verhuisden de Welpen met hun lokaal naar de Stokerijstraat 48 (in de garage van Mr. Patteet). In deze periode werd ook een onafhankelijk oudercomité opgericht. Zij staken de handen uit de mouwen om de groep te voorzien van een degelijk lokaal. In deze maand komt ook de eerste ‘Zuur en zoet’ (de nieuwe naam voor het groepsblad) uit.

 

…daarna kwamen er de meisjes

 

in 1961 deden de eerste meisjes hun intrede als welpenleidsters, terwijl ze werden bijgestaan door de toenmalige districtsakela.

De groep ontwikkelde zich in al die jaren verder. Er werd deelgenomen aan olympiades en kampen, en ook toneelopvoeringen, wafelenbakken en het eerste scoutsbal vonden plaats. Verschillende Jongverkenners vormden een koor dat de missen voorzag van mooi gezang.

1966 werd een rouwjaar voor de groep. Verkenner Marc Rijpens werd vermoord aangetroffen in de buurt van het kasteel van Schilde. Het nieuws sloeg in als een bom. Het drama had een grote invloed op de programma’s en activiteiten, terwijl een angstpsychose wekenlang Wijnegem in de ban hield. Ondertussen vonden er heel wat wijzigingen plaats in de leidingsploeg.

De ‘Zuur-Zoetparty’ had ondertussen nog altijd evenveel succes, zodat het ledenblad gratis gepubliceerd kon worden. In 1968 stond er een nieuw lokaal in het vooruitzicht. De kleuterschool van Zevenbunder werd niet meer gebruikt, en dankzij het oudercomité werd de school en de grond daarrond aangekocht als nieuw lokaal. Om verzekeringskosten en andere verantwoordelijkheden te dragen, werd een beschermcomité opgericht als VZW, waarin ouders en leiders zaten.

De voorstam krijgt in dit jaar een nieuwe naam: ‘JIN’. Op 19 januari 1969 werd het nieuwe lokaal geopend. En er was nog meer te vieren: het verbond bekroonde het groepsblad ‘Zuur-Zoet’ tot het beste groepsblad van 1969!

In 1971 dan werd het 15-jarig jubileum gevierd. Na deze 15 jaar die een belangrijke basis vormden voor onze groep, is er nog heel veel gebeurd. Zo kregen ook de kleinsten een plaats in de Scouts : zij werden ‘Kapoenen’ genoemd. De niet-gemengde groep (enkel leidsters, geen vrouwelijke leden) ging samen met de 39e Sint-Jan en werd een volledig gemengde groep (99e Parsifal). Ons groepblad kreeg en nieuwe naam heet sinds dat moment ‘Den Totem’

Nog recentere geschiedenis is de verhuis van de lokalen: de lokalen in de Kasteellei waren verkrot en werden niet langer toegankelijk verklaard. De parochie zorgde ervoor dat Scouting een deel van de vroegere chirolokalen kon gebruiken. Momenteel zijn we nog steeds in deze lokalen in de Koolsveldlaan gehuisvest.

Ondertussen hebben we enkele vaste tradities: onze truffelslag is elk jaar een succes en ook op het scoutsbal komen telkens weer veel ouders en leden feesten. De jogivers hebben hun eigen traditie opgebouwd met hun overheerlijke spaghettiweekend en bij de givers kan je ieder jaar quizen en fuiven!

In dit overzicht zijn we heel wat vergeten te vermelden, ook al omdat de geschiedenis van onze groep niet altijd even precies werd bijgehouden. Toch is het een feit dat ondertussen al 60 jaar lang jonge mensen zich inzetten om andere jonge mensen het spel van Scouting te laten spelen. Wij hopen dat de leden van dit moment door deze inzet geprikkeld worden om later de fakkel op een even succesvolle manier over te nemen.

 

Wie zijn we nu?

Een geëngageerde jeugdbeweging die zich met een 30 tal leiding inzet voor een groot aantal leden. We proberen een hedendaagse aanvulling te geven aan een jong publiek. Dit met een enorm plezier en goodwill. We laten ruimte voor fantasie en nieuwe dingen.
Uit onze fouten leren we en bouwen we elke vergadering aan een betere groep.

Waar zijn we nu?

Wij zijn gelokaliseerd in de Koolsveldlaan 53. Deze locatie heeft een prachtig speelterrein en zelfs een stukje bos.