Inschrijven

Inschrijvingsbeleid werkjaar 2019-2020

Waarom ledenstop?

Wij willen leeftijdsgroepen creëren die beheersbaar zijn voor de leiding en waar leden zich ten volle kunnen ontwikkelen en thuis voelen. Door dit gegeven werken wij sinds het werkjaar 2014-2015 met een ledenstop.

Hoe?

 • Er is een maximum van 22 leden per leeftijdsjaar. In een tak van twee jaar, kunnen er dus maximaal 44 leden worden ingeschreven.
 • Alle huidige leden krijgen een mail toegestuurd met uitleg hoe opnieuw in te schrijven. Voordien kan er niet worden ingeschreven!
Wie ? Wat ? Inschrijven
Wie lid was in het scoutsjaar 2018-2019 Voor 18/08/2019 het bedrag van €45 storten op BE51 7785 9237 0062 met vermelding ‘naam + inschrijving’ Voor 18/08/2019 Moment van inschrijven speelt geen rol, zolang het voor 18/08/2019 gebeurt.*1
Broers en zussen van leden van het scoutsjaar 2018-2019 Zij hebben voorrang bij inschrijven. Zolang het maximum van 22/jaar niet bereikt is, hebben zij plaats. Is het maximum van 22/jaar bereikt door de huidige leden, dan worden zij op een wachtlijst gezet. Tussen 20/05/2019 en 18/08/2019. Opgelet! Voor broers en zussen speelt het moment van inschrijven wel een rol: dit moment bepaalt de volgorde die gevolgd wordt om de vrije plaatsen in te vullen.
Kinderen die in 2018-2019 op de wachtlijst staan. Na de broers en zussen hebben zij voorrang bij inschrijven. Zolang het maximum van 22/jaar niet bereikt is, hebben zij plaats. Is het maximum van 22/jaar bereikt door de huidige leden en de broers/zussen dan worden zij op een wachtlijst gezet. Op 20/05/2019 wordt iedereen op de wachtlijst gecontacteerd via mail. Ten laatste op  30/06/2019 verwachten wij een bevestiging van interesse. De plaats op de wachtlijst speelt een rol bij het opvullen van vrije plaatsen.
Alle anderen Na de inschrijving van huidige leden, broers/zussen en personen op de wachtlijst kunnen zij inschrijven indien het maximum nog niet bereikt is. Indien wel, komen zij op een wachtlijst. Op 01/09/2019 kunnen nieuwe leden zich inschrijven *2.
 • *1Bij het uitblijven van betaling wordt een inschrijving geannuleerd en verliest u uw voorrang.
 • *2 Het inschrijvingsmoment voor nieuwe leden met geboortejaar 2013 vindt plaats op 1/09/2019 van 10u-11u. Dit zal plaats vinden aan de scouts lokalen: Koolsveldlaan 53 in Wijnegem.
  Om het kamperen tegen te gaan werken we dit jaar met een loting. Dit houdt in dat je je zoon/dochter aanmeldt tussen 10u en 11u, om 11u worden dan de namen geloot. Aan de hand van deze volgorde worden dan de vrije plaatsen opgevuld.
  Om het lokale karakter van onze jeugdbeweging te behouden geven we de voorrang aan kinderen die in de gemeente Wijnegem wonen.
  Indien je zoon/dochter geboren is voor 2013 en wil inschrijven in onze scouts kan u 1/09/2019 langskomen tussen 12u en 13u.
  Op 25 augustus plaatsen we het aantal vrije plaatsen per geboortejaar op onze website.
 • Wanneer u absoluut niet ter plaatse geraakt op het inschrijvingsmoment, kan u vanaf 03/09/2019 mailen naar groepsleiding@scoutswijnegem.be om uw kind in te schrijven. Mails in verband met nieuwe inschrijvingen voor deze datum worden niet behandeld.
 • Indien de financiële kant voor u een drempel is: aarzel dan niet om contact op te nemen via groepsleiding@scoutswijnegem.be . Wij zijn onderdeel van Scouts & Gidsen Vlaanderen, er zijn zeker mogelijkheden om iedereen de kans te geven aan Scouting te doen.
 • Bij leden die niet op het leeftijdsjaar zitten omwille van de schoolsituatie wordt in samenspraak met de ouders een aansluiting bepaald met een leeftijdsjaar (leeftijd klasgenoten).
 • Wij aanvaarden enkel een inschrijving voor het komende werkjaar. Wij werken dus niet met voorinschrijvingen of wachtlijsten een aantal jaar op voorhand.

Wachtlijst:

 • Vanaf het maximum bereikt is, kom je op een wachtlijst.
 • De volgorde van de wachtlijst wordt aan de hand van een loting bepaald.
 • Op vraag geven wij aan op welke plaats je staat op de wachtlijst.

Tijdens het jaar:

Een wachtlijst heeft als gevolg dat hier mensen op staan die heel graag naar de scouts zouden komen. Dat wil dus zeggen dat wij niet meer kunnen toelaten dat een lid slechts een fractie van de activiteiten komt en daarmee een plek ‘invult’ die in realiteit niet altijd in gebruik is.

In het begin van het jaar wordt heel helder gecommuniceerd over wanneer de activiteiten plaatsvinden. Weekenden, zondagen, groepsactiviteiten,…

 • Je wordt verwacht aanwezig te zijn. Wij verwachten een opkomst op ¾ van de activiteiten. Wij vragen hiervoor een extra inspanning te leveren.
 • Bij herhaaldelijke afwezigheid word je gecontacteerd door de groepsleiding.
 • Wanneer iemand stopt, vragen wij dit via een mail duidelijk te laten weten. Deze mail geldt dan als bewijs van uitschrijven. Stoppen betekent dat je plaats wordt ingevuld door iemand van de wachtlijst.

Door het inschrijven van uw kind, bevestigt u het beleid te erkennen.

Scouting Wijnegem – 99e Parsifal
www.scoutswijnegem.be

.