Verzekeringen

Wie zijn lidgeld heeft betaald is automatisch verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Tijdens een scoutsactiviteit gebeurt er iets?
1. Vul een aangifteformulier in. Dit document geeft de leiding u mee.
2. Laat het medisch attest invullen door een dokter. (BA: voeg een kostenraming toe).
3. Stuur dit naar Ethias.
4. De ouders dienen hun kosten in bij de mutualiteit en vragen een ‘verschilstaat’.       BA: ouders geven OOK aan bij hun familiale verzekering).
5. Ongeveer 4 weken na aangifte krijgen de ouders bericht van Ethias.
6. Ze kunnen dan medische kosten opsturen naar Ethias.